menu

Kan psychiatrie wel goede psychiatrie zijn als ze zich in diagnostiek en behandeling ook bedienen zou van geestelijke verzorging of pastoraat?

Het antwoord is: ja, en het antwoord heet: psychiatrie. Ja, gewoon psychiatrie. Echter, de benaming 'pastorale psychiatrie' wordt gebruikt om kennis over onderscheid en samenhang tussen pastoraat en psychiatrie nader aan te duiden en verder uit te werken. 

Deze site is gebaseerd op het proefschrift van dr. Hans Meissner, psychiater en filosoof: Van Hulp en Heil, over de pastorale psychiatrie van Alphonse Maeder (1882-1971).